โครงสร้างพื้น ระบบพื้น มีอะไรบ้าง

โครงสร้างพื้น ระบบพื้น นั้นมีด้วยกันหลากหลายแบบ แล้วแบ่งเป็นอย่างไรบ้าง มีประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย กันอย่างไรบ้าง

โครงสร้างพื้น ระบบพื้น มีอะไรบ้าง

แม้โครงสร้างพื้นนั้นจะสามารถทำได้หลากหลายแบบ แต่แบ่งใหญ่ได้เพียง 3แบบ คือโครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างคอนกรีต แล้วแต่ละอย่างแตกต่างกันอย่างไร

-โครงสร้างไม้
เป็นโครงสร้างแบบเก่า ที่ใช้ไม้ในการก่อสร้างทั้งหมด ที่งตัวโครงและพื้น จะเห็นได้ในบ้านโบราณที่ยกพื้นสูง แต่ไม่ได้รับนิยมอีกต่อไป เนื่องจากการรับน้ำหนักได้น้อย ดูแลรักษาที่ทำได้ยาก มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และอายุการใช้ง่ายคอนข้างสั้นเมื่อการดูแลรักษาไม่ดีพอ

-โครงสร้างเหล็ก
โครงสร้างเหล็กมีความคล้ายคลึง กับโครงสร้าางไม้ แต่โครงส้รางเหล็กมีความทนทานและแข็งแรงมากกว่า โดยทั่วจะไปจะแบ่งเป็นชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาต่อกัน เช่น เสา คาน และตง การทำพื้นแบบที่ง่ายที่สุดของโครงสร้างเหล็ก คือ
การปูพื้นบนโครงสร้างโดยตรง บนตง และคานเหล็ก เหมื่อนกับบ้านโครงสร้างไม้ แล้วจึงปูแผ่นพื้นไม้จริงลงไป หรือสมาร์ทบอร์ด 
การปูบนพื้นสำเร็จ หลังวางโครงสร้างเหล็ก ก็ปิดด้วยวัสดุสำเร็จอีกชั้น ก่อนจะปูพื้นด้วยวัสดุปิดผิวประเภทอื่นเช่น ไม่ว่าจะเป็น กระเบื้องเซรามิก กระเบื้องยาง ไม้ลามิเนต หรือพรม เช่น พื้นสมาร์ทบอร์ด ที่สามารถติดตั้งได้เร็ว ติดตั้งวัสดุปิดผิวต่อได้ทันที แต่รับน้ำหนักได้น้อยกว่า พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะทำได้ช้ากว้าหลังจากวางแผนพื้นแล้วต้องแทปูนและเสริมเหล็กอีก1ชั้นก่อน และต้องเวลาให้โครงสร้างแห้ง ก่อนจะปูนวัสดุปิดผิวได้ แต่โครงสร้างพื้นลักษณะนี้จะรับน้ำหนักได้มาก 
แต่โครงสร้างเหล็ก ยังไม่เป็นที่นิยมในไทยเท่าไร จะพบมากในโครงการขนาดใหญ่ เพราะช่างโครงสร้างเหล็กในเมืองไทยยังมีไม่มากนัก แต่ระยะเวลาในการสร้างที่สั้นกว่า และราคาในการก่อสร้างที่น้อยกว่า จะทำให้โครงสร้างลักษณะนี้ได้รับความนิยมในที่สุด

 

-โครงสร้างคอนกรีต
โครงสร้างปูน นั้นแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือโครงสร้างที่วางบนคาน และโครงสร้างวางบนดิน และเป็นที่นิยมในไทย จะพบเห็นได้ในบ้านทั่วไป และโครงการขนาดใหญ่ที่ผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว
โครงสร้างวางบนคาน นั้นจะสามารมารถรับน้ำหนักได้ดีกว่า เพราะน้ำหนักทั้งหมดจะถ่ายแทลงมาที่คานก่อน ซึ่งน้ำหนักที่รับได้ก็ขึ้นอยู่กับคานที่ได้ออกแบบเอาไว้ โดยแบ่งลักษณะการกระจ่ายน้ำหนักลงคานได้เป็น2แบบคือ กระจายน้ำหนักไปในทิศทางเดียว และกระจายน้ำหนัก 2ทิศทาง
โครงสร้างวางบนดิน เป็นโครงสร้างที่รับน้ำหนักได้น้อยกว่า และต้องมีการเตรียมพื้นดิน เพื่อให้ตัวพื้นสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุด เพราะไม่มีโครงสร้างคานที่จะคอยรับนี้หนักแทน พื้นลักษณะนี้จึงเหมาะกับพื้นที่ ที่รับน้ำหนักไม่มาก

จากทั้งหมดนั้นเป็นเพียงบางส่วน เพราะยังมีพื้นสำหรับโซนเปียก พื้นที่ต้องรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ หรืออื่นๆขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของบ้าน หรืออาคาร

พบกับ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่ดี่ม ที่กิน ร้านนั่งชิว กิจกรรมพบกับความรู้เรื่องบ้าน การก่อสร้าง ได้จาก www.construction-phuket.com