เหล็กสำหรับก่อสร้าง มีทั้งหมดกี่รูปแบบ ใช้สำหรับงานใดบ้าง

เหล็กสำหรับก่อสร้าง

เหล็กสำหรับก่อสร้าง มีทั้งหมดกี่รูปแบบ ใช้สำหรับงานใดบ้าง เหล็กเป็นโลหะผสมของธาตุเหล็ก โดยมีสารเติมแต่งอื่นๆ เช่น คาร์บอน แมงกานีส และอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย ซึ่งถูกมนุษย์นำไปใช้ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในการก่อสร้าง เหล็กมีหลายประเภทและมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก: “เหล็กหล่อ” และ “เหล็กกล้า”

เหล็กสำหรับก่อสร้าง

เหล็กหล่อ (Cast Iron)
เหล็กเป็นรูปแบบหนึ่งของการทําให้เป็นแร่เหล็กผสมกับองค์ประกอบอื่น ๆ และหล่อในรูปแบบต่าง ๆ มีคุณสมบัติทั้งที่เป็นของแข็งและเปราะ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในรูปแบบอื่น มันแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นเหล็กหล่อสีขาว เหล็กหล่อสีเทา เหล็กหล่ออ่อน ฯลฯ

เหล็กกล้า (Steel)
เป็นเหล็กที่มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติมากกว่าเหล็กหล่อที่จะใช้ในสองประเภทคือ “เหล็กกล้าคาร์บอน” และ “โลหะผสมเหล็ก” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมและการก่อสร้างต่างๆ
เหล็กยอดนิยมสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมมีสามประเภทหลัก: “เหล็กเส้นคอนกรีต”, “เหล็กหล่อ” และ “ลวดเหล็ก”

เหล็กเส้นคอนกรีต (Reinforced concrete หรือ Ferro concrete)
คอนกรีตคอนกรีตเป็นเหล็กเส้นที่ใช้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปกติจะเป็นเหล็กประเภทเส้นหรือประเภทตะแกรงชนิดหนึ่ง ฝังในลักษณะที่เหล็กและคอนกรีตเข้าด้วยกันสามารถทนต่อแรงต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคอนกรีตสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก:“เหล็กเส้นกลม” (Round Bar) และ “เหล็กข้ออ้อย” (Deformed Bar)

เหล็กเส้นกลม (Round Bar)
เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กเส้นที่มีพื้นที่หน้าตัดในรูปของรูปทรงกลม มีพื้นผิวเรียบตาม มอก. 20-2527 ทําจากเหล็กแท่ง บาน หรือเหล็กหล่อ (แท่งโลหะ) พร้อมกระบวนการรีดร้อนโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปล่วงหน้า
เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6, 9, 12, 15, 19, 22, 25, 28 และ 34 มม. มีความยาว 10 หรือ 12 เมตร
สําหรับโลหะ, การค้าเหล็กกระจายเหล็กเส้นกลมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ. มันแตกต่างกันในเส้นผ่าศูนย์กลางจาก 6 ถึง 25 มม. และมีความยาว 10 เมตร

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar)
เหล็กอ้อยเป็นเหล็กเส้นที่มีรูปร่างเป็นวงกลมที่มีพื้นที่หน้าตัดประกอบด้วยซี่โครงขวางหรือซี่โครงตามยาวที่พื้นผิวเพื่อเสริมสร้างพันธะระหว่างเหล็กเส้นและคอนกรีต
มีขนาด 10, 12, 16, 20, 22, 25, 28 และ 32 มม. ยาว 10 และ 12 เมตร และ 3 ชั้นคุณภาพ: SD 30, SD 40 และ SD 50

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
เหล็กรูปพรรณเป็นเหล็กซึ่งผ่านกระบวนการในรูปทรงต่าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักตามลักษณะเหล็กตั้งต้น: โลหะแผ่น จะเป็นกลุ่มกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น  (Sheet Metal Forming Process) โลหะแบบก้อน (Bulk MetalForming Process) จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะก้อน

พบกับ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ที่ดี่ม ที่กิน ร้านนั่งชิว กิจกรรมพบกับความรู้เรื่องบ้าน การก่อสร้าง ได้จาก www.construction-phuket.com